「Splashtop OS」v1.0.2.3(公式リリースより引用)

「Splashtop OS」v1.0.2.3(公式リリースより引用)