[Shift]+[Ctrl]+[E]キーで中央揃えに設定できる

[Shift]+[Ctrl]+[E]キーで中央揃えに設定できる