「Opera beta」v25.0.1614.11

「Opera beta」v25.0.1614.11