「Opera beta」v32.0.1948.4

「Opera beta」v32.0.1948.4