「Opera beta」v28.0.1750.15

「Opera beta」v28.0.1750.15