「Axosoft GitKraken」v6.0.0

「Axosoft GitKraken」v6.0.0